Aktualności

RODO Utility by Asseco – profesjonalne zarządzanie ochroną danych osobowych

Rozwiązanie wybranych problemów związanych z RODO pozwalające na profesjonalne zarządzanie ochroną danych osobowych.

 

Połączenie Asseco Business Solutions S.A z Macrologic S.A.

Dnia 2 stycznia 2018 roku nastąpiło połączenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z Macrologic S.A. Jego celem jest dalszy rozwój kompetencji Asseco Business Solutions w zakresie produkcji oraz utrzymania systemów ERP dla przedsiębiorstw. Marka Macrologic zostanie włączona do oferty rozwiązań do zarządzania Asseco Business Solutions dla średnich i dużych przedsiębiorstw na polskim rynku.

 

Siedem zasad prawidłowej inwentaryzacji

Koniec roku to czas, w którym firmy dokonują corocznej inwentaryzacji. Jest to istotny aspekt systemu kontroli wewnętrznej w każdej jednostce, dlatego warto proces ten przeprowadzić w sposób właściwy. Oto subiektywna lista najważniejszych zasad, którymi należy się kierować.

 
Zobacz wszystkie

Sezon przedświąteczny wiąże się w wielu firmach handlowych ze wzmożoną sprzedażą, a co za tym idzie również zwiększoną ilością wysyłek realizowanych przez magazyn. Wiele firm handlowych, realizując wydania pojedynczych zamówień od odbiorców detalicznych, poszukuje sposobu na ograniczenie ilości pracy i długości drogi pokonywanej przez magazyniera w ramach procesu kompletacji. Rozwiązaniem tego problemu jest multipicking, który umożliwia grupowanie zbiórek dla kilku odbiorców jednocześnie. Dzięki temu magazynier może za jednym razem zebrać wszystkie wymienione w zamówieniu zbiorczym pozycje, pakując je dla każdego z odbiorców osobno do wyraźnie oznaczonego kartonu. Wspiera go w tym system WMS, pilnując by wszystkie towary trafiły do właściwego odbiorcy, zaś proces ich zbierania był jak najkrótszy. Multipicking przyczynia się też do tego, że wszystkie skompletowane kartony z zamówionym asortymentem trafiają znacznie szybciej na bramę wydań.

Realizacja pojedynczych zamówień od odbiorcy wiąże się każdorazowo z wysłaniem pracownika na magazyn w celu dokonania kompletacji. W przypadku, gdy firma obsługuje dużą ilość drobnicowych (kilkulinijkowych) zamówień, taki proces jest mało optymalny. Magazynier musi bowiem przemierzać co chwilę cały magazyn, ponieważ realizacja każdego zamówienia wymaga udania się na miejsce kompletacyjne w celu pobrania kilku kolejnych pozycji i powrót na bramę wydań. Wydłuża to czas realizacji każdego z tych zamówień, co przekłada się na koszt jego obsługi, a także zmniejsza wydajność pracowników liczoną np. w ilościach pobrań na godzinę.

Multipicking w systemie Softlab WMS by Asseco

Moduł WMS systemu Softlab ERP by Asseco wyposażony został w funkcjonalność grupowania zbiórek kompletacyjnych do zamówień od różnych odbiorców w jedną paczkę - umożliwiając w ten sposób realizację tzw. multipickingu. Aby można było z tej funkcjonalności skorzystać, zamówienia (które mają być zbierane w procesie multipickingu) muszą być realizowane w ramach jednego zlecenia wydania lub zlecenia transportowego. Proces kompletacji odbywa się z wykorzystaniem terminala radiowego. System cały czas wspiera magazyniera, informując o tym, dla jakiego odbiorcy jest zbierana dana pozycja oraz wskazując numer kartonu, do którego należy włożyć kompletowany towar. Odłożenie towaru do właściwego pojemnika potwierdzane jest poprzez wskanowanie kodu kreskowego naklejonego na pojemnik.

Jakie biznesowe przypadki użycia może obsłużyć rozwiązanie?

Czterech klientów składa zamówienia na kilka sztuk różnego asortymentu. Magazynier pobiera cztery kartony kompletacyjne i idąc raz przez magazyn - optymalną ścieżką zbiórki - kompletuje jednocześnie asortyment zamówiony przez każdego z odbiorców. W trakcie kompletacji aplikacja na terminalu radiowym informuje go za każdym razem o tym, do którego kartonu powinien włożyć kompletowany asortyment. Magazynier potwierdza włożenie asortymentu do odpowiedniego kartonu poprzez wskanowanie jego kodu kreskowego.

Korzyści dla użytkowników

Funkcjonalność multipickingu dostępna w ramach rozwiązania Softlab WMS by Asseco pozwala znacznie skrócić czas zbiórki przy dużej ilości drobnych zamówień. Wpływa też na obniżenie kosztów obsługi zamówień i bardziej optymalne wykorzystane zasobów. Umożliwia również kontrolę pakowania asortymentu do odpowiednich pojemników kompletacyjnego.

Autor: Piotr Kontek, Szef Wydziału Modułów Magazynowych w Dziale Produkcji Systemów ERP

Więcej infomacji o systemie Softlab WMS by Asseco!

Zobacz wszystkie