Aktualności

System Faktor gotowy na split payment

Już 1 lipca 2018 wchodzi w życie ustawa o podzielonej płatności VAT, tzw. split payment. Firmy faktoringowe zostaną objęte solidarną odpowiedzialnością za niezapłacony podatek VAT z faktur opłaconych z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności wobec podmiotów, które tylko pośredniczą w przekazywaniu płatności za faktury VAT.

 

Rozporządzenie RODO - praktyczne warsztaty Asseco Businss Solutions

W dniu 1 marca 2018 r. odbyły się kolejne praktyczne warsztatay biznesowe Asseco Business Solutions przeznaczone dla przedstawicieli wiodących na polskim rynku firm oferujących dobra szybko-rotujące. Spotkanie miało miejsce w Hotelu InterContinental w Warszawie. Tematem przewodnim warsztatów było rozporządzenie RODO oraz jego wpływ na przetwarzanie danych osobowych w biznesie.

 

Wyniki finansowe Grupy Asseco Business Solutions za 2017 rok

W 2017 roku Grupa Asseco Business Solutions osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 212,8 mln zł, czyli o 26% więcej niż w roku 2016. Ponadto, Grupa zamknęła ubiegły rok zyskiem netto wynoszącym ponad 50,1 mln zł, odnotowując 18% wzrost w stosunku do roku poprzedzającego. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechuje również znaczący wzrost (odpowiednio 22% i 21%).

 
Zobacz wszystkie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych, tzw. RODO zacznie obowiązywać już od 25 maja 2018. Dostosowanie prowadzonej działalności do wymogów RODO jest dla większości firm nie lada wyzwaniem. Wychodząc naprzeciw potrzeb przedsiębiorstw opracowaliśmy nowatorskie rozwiązanie: RODO Utility by Asseco.

RODO Utility by Asseco jest programem, który wspiera administratora danych - jakim jest każda firma - w wykonywaniu jego niektórych obowiązków, nakładanych przez RODO, m.in. obsługi żądań zgłaszanych przez podmioty danych, prowadzenia rejestrów określonych w RODO, czy przechowywania dokumentacji związanej z polityką bezpieczeństwa. RODO Utility umożliwia również zarządzanie terminami retencji, tj. przechowywania danych osobowych przez ustalony czas, jaki wynika z celu ich przetwarzania.

Co ważne zwłaszcza dla dużych organizacji, RODO Utility by Asseco umożliwia scentralizowane zarządzanie ochroną danych osobowych w ramach struktur rozproszonych. Dzięki udostępnionemu interfejsowi (API), RODO Utility może zostać zintegrowany z aplikacjami dziedzinowymi jak np. systemy ERP i HR od Asseco Business Solutions, ale również z oprogramowaniem pochodzącym od innych dostawców. Dzięki temu centralne zarządzanie danymi osobowymi administrowanymi przez firmę staje się możliwe bez konieczności gruntownej przebudowy dotychczasowych systemów firmy.

Więcej szczegółów na temat RODO Utility by Asseco można znaleźć na www.rodoutility.pl

Zobacz wszystkie