Aktualności

Współpraca z firmą doradztwa personalnego Inwenta

Mamy przyjemność poinformować, że rozpoczęliśmy współpracę z firmą doradztwa personalnego Inwenta. W ramach wspólnych działań, użytkownicy rozwiązań Asseco Business Solutions otrzymają cenną wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz wskazówki, jak usprawnić procesy HR w swojej organizacji.

 

Wyniki finansowe Asseco Business Solutions za I półrocze 2018 r.

W pierwszym półroczu 2018 r. Asseco Business Solutions osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 125,3 mln zł, czyli o 40 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponadto, Spółka zamknęła półrocze zyskiem netto wynoszącym ponad 29,2 mln zł, odnotowując 27 % przyrost. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechowały również wzrosty (odpowiednio 35 % i 28 %).

 

System Faktor gotowy na split payment

Już 1 lipca 2018 wchodzi w życie ustawa o podzielonej płatności VAT, tzw. split payment. Firmy faktoringowe zostaną objęte solidarną odpowiedzialnością za niezapłacony podatek VAT z faktur opłaconych z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności wobec podmiotów, które tylko pośredniczą w przekazywaniu płatności za faktury VAT.

 
Zobacz wszystkie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych, tzw. RODO zacznie obowiązywać już od 25 maja 2018. Dostosowanie prowadzonej działalności do wymogów RODO jest dla większości firm nie lada wyzwaniem. Wychodząc naprzeciw potrzeb przedsiębiorstw opracowaliśmy nowatorskie rozwiązanie: RODO Utility by Asseco.

RODO Utility by Asseco jest programem, który wspiera administratora danych - jakim jest każda firma - w wykonywaniu jego niektórych obowiązków, nakładanych przez RODO, m.in. obsługi żądań zgłaszanych przez podmioty danych, prowadzenia rejestrów określonych w RODO, czy przechowywania dokumentacji związanej z polityką bezpieczeństwa. RODO Utility umożliwia również zarządzanie terminami retencji, tj. przechowywania danych osobowych przez ustalony czas, jaki wynika z celu ich przetwarzania.

Co ważne zwłaszcza dla dużych organizacji, RODO Utility by Asseco umożliwia scentralizowane zarządzanie ochroną danych osobowych w ramach struktur rozproszonych. Dzięki udostępnionemu interfejsowi (API), RODO Utility może zostać zintegrowany z aplikacjami dziedzinowymi jak np. systemy ERP i HR od Asseco Business Solutions, ale również z oprogramowaniem pochodzącym od innych dostawców. Dzięki temu centralne zarządzanie danymi osobowymi administrowanymi przez firmę staje się możliwe bez konieczności gruntownej przebudowy dotychczasowych systemów firmy.

Więcej szczegółów na temat RODO Utility by Asseco można znaleźć na www.rodoutility.pl

Zobacz wszystkie