Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 1/2019

Data: 07.01.2019

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019

więcej

Raport 9/2018

Data: 26.04.2018

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 8/2018

Data: 23.04.2018

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy.

więcej

Raport 7/2018

Data: 23.04.2018

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 23 kwietnia 2018 r.

więcej

Raport 6/2018

Data: 27.03.2018

Temat: Wybór biegłego rewidenta

więcej

Raport 5/2018

Data: 27.03.2018

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 4/2018

Data: 27.03.2018

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 3/2018

Data: 07.03.2018

Temat: Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017

więcej