Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 5/2013

Data: 13.03.2013

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 18.04.2013 roku

więcej

Raport 4/2013

Data: 11.03.2013

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 3/2013

Data: 05.03.2013

Temat: Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 2/2013

Data: 30.01.2013

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 1/2013

Data: 21.01.2013

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013

więcej

Raport 35/2012

Data: 19.10.2012

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Report 34/2012

Data: 09.10.2012

Temat: Odwołanie Członka Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 33/2012

Data: 09.10.2012

Temat: Rejestracja zmian statutu Spółki - tekst jednolity statutu

więcej