Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 8/2012

Data: 02.04.2012

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

więcej

Raport 7/2012

Data: 21.03.2012

Temat: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco BS dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

więcej

Raport 6/2012

Data: 16.03.2012

Temat: Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 5/2012

Data: 16.03.2012

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 4/2012

Data: 15.03.2012

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 3/2012

Data: 26.01.2012

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 2/2012

Data: 26.01.2012

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2012

więcej

Raport 1/2012

Data: 24.01.2012

Temat: Rejestracja zmian statutu Spółki - tekst jednolity statutu

więcej