Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 31/2017

Data: 19.07.2017

Temat: Informacja o zamiarze nabycia akcji Macrologic S.A. w drodze przymusowego wykupu

więcej

Raport 30/2017

Data: 14.06.2017

Temat: Podsumowanie Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Macrologic S.A.

więcej

Raport 29/2017

Data: 07.06.2017

Temat: Zakończenie Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Macrologic S.A.

więcej

Raport 28/2017

Data: 06.06.2017

Temat: Spełnienie warunku określonego w wezwaniu do zapisywania się na akcje Macrologic S.A. - osiągnięcie progu 75% ogólnej liczby akcji

więcej

Raport 27/2017

Data: 31.05.2017

Temat: Wydanie zgody przez UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Macrologic S.A.

więcej

Raport 26/2017 - korekta

Data: 31.05.2017

Temat: Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Asseco Business Solutions S.A. - korekta

więcej

Raport 26/2017

Data: 31.05.2017

Temat: Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 25/2017

Data: 30.05.2017

Temat: Podpisanie przez Asseco Business Solutions S.A. z Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowy o limit wierzytelności

więcej