Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 6/2011

Data: 20.04.2011

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 kwietnia 2011 r.

więcej

Raport 5/2011

Data: 18.03.2011

Temat: Powołanie Członków Zarządu Asseco Business Solutions na nową czteroletnią kadencję

więcej

Raport 4/2011

Data: 18.03.2011

Temat: Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 3/2011

Data: 18.03.2011

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 2/2011

Data: 26.01.2011

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011

więcej

Raport 1/2011

Data: 21.01.2011

Temat: Wybór biegłego rewidenta

więcej

Raport 14/2010

Data: 07.10.2010

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 13/2010

Data: 14.07.2010

Temat: Wybór biegłego rewidenta  

więcej