Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 4/2010

Data: 17.03.2010

Temat: Ogłoszenie zarządu Asseco Buisness Solutions Spółka Akcyjna

więcej

Raport 3/2010

Data: 15.03.2010

Temat: Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów

więcej

Raport 2/2010

Data: 28.01.2010

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 1/2010

Data: 18.01.2010

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2010

więcej

Raport 31/2009

Data: 15.12.2009

Temat: Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów

więcej

Raport 30/2009

Data: 11.12.2009

Temat: Zmiana dotychczas posiadanego udziału ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w kapitale zakładowym Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 29/2009

Data: 08.12.2009

Temat: Zmiana funkcji Członka Rady Nadzorczej

więcej

Raport 28/2009

Data: 08.12.2009

Temat: Wybór biegłego rewidenta

więcej