Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 6/2017

Data: 14.03.2017

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 5/2017

Data: 14.03.2017

Temat: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z  działalności w roku obrotowym 2016 oraz dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

więcej

Raport 4/2017

Data: 08.03.2017

Temat: Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 3/2017

Data: 08.03.2017

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 2/2017

Data: 06.03.2017

Temat: Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016

więcej

Raport 17/2016

Data: 13.01.2017

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017

więcej

Raport 16/2016

Data: 22.12.2016

Temat: Objęcie akcji spółki Asseco Business Solutions S.A. przez Asseco Enterprise Solutions, a.s.

więcej

Raport 15/2016

Data: 22.12.2016

Temat: Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

więcej