Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 19/2017

Data: 24.04.2017

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 18/2017

Data: 24.04.2017

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 17/2017

Data: 24.04.2017

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 16/2017

Data: 20.04.2017

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 15/2017

Data: 20.04.2017

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

więcej

Raport 14/2017

Data: 20.04.2017

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 kwietnia 2017 r.

więcej

Raport 13/2017

Data: 20.04.2017

Temat: Informacja o odstąpieniu od zamiaru zgłoszenia kandydatury MetLife OFE do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 12/2017

Data: 19.04.2017

Temat: Informacja o kandydatach Asseco Enterprise Solutions, a.s. z  siedzibą w Bratysławie do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej