Raport 32/2012

Data: 27.07.2012

  Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.  

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 lipca 2012 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

 

  1. ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 71,53% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,
  2. AMPLICO OFE wykonywała prawo głosu z 3.500.000 akcji reprezentujących 16,12% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,47% ogólnej liczby głosów,


Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 21 709 527 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.


Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).