Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport za III kwartał 2018 r.

Data: 25.10.2018

Temat: Raport kwartalny Asseco Business Solutions za okres 9 miesięcy, zakończony dnia 30 września 2018 roku.

więcej

Raport za I kwartał 2018 r.

Data: 26.04.2018

Temat: Raport kwartalny Asseco Business Solutions za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku.

więcej

Raport za III kwartał 2017

Data: 26.10.2017

Temat: Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions za okres 9 miesięcy, zakończony dnia 30 września 2017 roku.

więcej

Raport za I kwartał 2017 r.

Data: 27.04.2017

Temat: Temat: Śródroczne, skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku.

więcej

Raport za III kwartał 2016 r.

Data: 26.10.2016

Temat: Śródroczne, skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 roku.

więcej

Raport za I kwartał 2016 r.

Data: 27.04.2016

Temat: Temat: Śródroczne, skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2016 roku.

więcej

Raport za III kwartał 2015 r.

Data: 27.10.2015

Temat: Śródroczne, skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 2015 roku.

więcej

Raport za I kwartał 2015 r.

Data: 28.04.2015

Temat: Śródroczne, skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku.

więcej