Raport za I kw. 2013

Data: 07.05.2013

Śródroczne, skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku.