Raport za III kw. 2013

Data: 05.11.2013

Śródroczne, skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku.