Raport za 1 kw. 2012

Data: 07.05.2012

Śródroczne, skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2012 roku.