Raport za I kw. 2014 r.

Data: 07.05.2014

Śródroczne, skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2014 roku.