Raport za III kw. 2012

Data: 05.11.2012

Śródroczne, skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 2012 roku.