Akcjonariat Asseco Business Solutions S.A.

 

Debiut Asseco BS na GPW: 19 listopada 2007 r.

Akcjonariusze posiadający powyżej 5 % ogólnej liczby głosów:

Akcjonariusze Liczba  akcji Udział w akcjonariacie Liczba głosów Udział w głosach
Asseco Enterprise Solutions
15 528 570 46,47% 15 528 570 46,47%
Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny
4 500 000
13,47% 4 500 000
13,47%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny
Aviva BZ WBK
3 492 000
10,45% 3 492 000
10,45%
Pozostali akcjonariusze 9 897 623
29,61% 9 897 623
29,61%

 

Cena emisyjna w IPO: 11 PLN

Liczba akcji:

  • seria A: 10 000 000 akcji 
  • seria B: 13 013 914 akcji 
  • seria C: 5 600 000 akcji
  • seria D: 4 804 279 akcji