Użytkownicy B2B mają możliwość obsługi całego cyklu sprzedaży oraz zakupów bez względu na miejsce, w którym się znajdują czy też porę dnia.

W idealnych warunkach system ten może zastąpić całkowicie kontakt ze sprzedawcą.

 


Zalety rozwiązania

Kastomizacja

Platforma B2B oferuje wysoki poziom kastomizacji, zarówno w warstwie logiki biznesowej jak i wyglądu interfejsu użytkownika. Zapewnia także najwyższe standardy bezpieczeństwa podczas wykonywania operacji za jej pośrednictwem.

Efektywność i ergonomia

Ze względu na pracę on-line duży nacisk położono na efektywne i ergonomiczne działanie. W szczególności aplikacja została zoptymalizowana pod względem transmisji danych tak, aby możliwa była praca z użyciem telefonu GSM jako modemu.

Wieloplatformowość

Platforma B2B poza aplikacją kliencką „w przeglądarce" umożliwia również dostęp z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).


Zakres funkcjonalny

 


Dlaczego Asseco Softlab B2B?

Asseco Softlab B2B jest integralną częścią produktu Asseco Softlab ERP, czyli używa tej samej bazy danych oraz tych samych danych konfiguracyjnych i biznesowych, które dostępne są w systemie ERP.

Przejrzysta kartoteka materiałowa

W systemie B2B asortyment prezentowany jest w formie listy. Dla każdego towaru wyświetlane są podstawowe informacje i zdjęcie. W szczególności dostępna jest informacja o dostępności danego towaru na magazynie powiązanym z operatorem oraz jego cenach: cena dla kontrahenta, rabat dla kontrahenta i cena katalogowa

Łatwe zakupy

Wybrany towar może być dodany do koszyka po określeniu ilości zamawianego produktu w wybranej jednostce miary. Dodatkowo dostępna jest informacja o ilości towaru, którą udało się zarezerwować. Rezerwacja zakładana jest w magazynie powiązanym z operatorem B2B. Z poziomu Kartoteki Towarowej lub Koszyka możliwe jest zarejestrowanie zamówienia.

 

Dostęp do listy zamówień i faktur historycznych

Dla każdego zamówienia dostępny jest wgląd w jego pozycje oraz informacja o dokumencie sprzedaży, który jest z nim powiązany. Każdy dowód może być wydrukowany lub zapisany w formie pliku PDF.

Podgląd aktualnych warunków handlowych

Operator ma możliwość podejrzenia aktualnych warunków handlowych obowiązujących dla danego powiązanego z nim kontrahenta. Funkcjonalność ta prezentuje dane zawarte w systemie ERP.

Dostępna lista rozrachunków

Rozwiązanie udostępnia listę rozrachunków w podziale na dokumenty rozliczone i nierozliczone. Jest również możliwe uzyskanie informacji o aktualnym saldzie (Wn i Ma) rozrachunku danego kontrahenta w kontekście danego dokumentu sprzedaży oraz w podsumowaniu za wybrany okres.

Analiza zakupów

Słownik ten służy do przeprowadza analizy zakupionych towarów w zadanym okresie. Dzięki mechanizmom platformy Asseco Softlab ERP możliwe jest grupowanie danych po kolumnach dostępnych w tabeli.


Co zyskasz wdrażając system Asseco Softlab B2B?

  • Eliminację barier geograficznych w relacjach z odbiorcami (możliwość poszerzenia rynku również o kontrahentów zagranicznych.)
  • Możliwość dostosowywania wyglądu systemu do potrzeb operatorów.
  • Dostęp do aplikacji WEB 
  • Integrację w ramach łańcucha dostaw, co przełoży się na zmniejszenie kosztów transakcji oraz skrócenie czasu dostawy.
  • Stały i mobilny dostęp kontrahentów do spersonalizowanej oferty.
  • Optymalizację stanów magazynowych.