Program wspiera procesy obiegu zadań i informacji w organizacji

Umożliwia także konwersję dokumentów papierowych przetwarzanych w trakcie ich realizacji do postaci elektronicznej.

 


Zakres funkcjonalny

Rozwiązanie jest zaprojektowane do wspomagania w szczególności takich obszarów jak zakupy, urlopy, nieobecności czy delegacje.

Może służyć także do wsparcia procesów w obszarze działalności operacyjnej, takiej jak np. obsługa ofert, umów, zleceń fakturowania oraz pozostałej dokumentacji niefinansowej.


Program Asseco Softlab SEOD pozwala na rejestrowanie faktur zakupowych oraz akceptację dokumentów zakupu spływających do firmy.

zobacz więcej »

Przykładem wspierania procesów w obszarze działalności operacyjnej jest rozwiązanie związane z obiegiem ofert dla klientów i umów dotyczących kontraktów podpisywanych z nimi.

zobacz więcej »

System SEOD posiada funkcjonalność związaną z rejestrowaniem oraz akceptacją wniosków urlopowych pracowników.

zobacz więcej »

System Asseco Softlab SEOD umożliwia rejestrowanie oraz akceptację potrzeb zakupu materiałów, surowców oraz usług generowanych w całym przedsiębiorstwie.

zobacz więcej »

Dlaczego Asseco Softlab SEOD?

Łatwy dostęp w biurze i w podróży

Rozwiązanie Asseco Softlab SEOD może być dostępne dla szerokiej rzeszy pracowników poprzez przeglądarkę internetową, bez konieczności instalowania na stacjach roboczych dodatkowego oprogramowania. Dla często podróżującej i przebywającej poza biurem kadry menedżerskiej dostępna jest wersja systemu działająca na telefonie komórkowym. Powiadamianie i kontrola terminowości realizacji spraw mogą odbywać się poprzez pocztę elektroniczną lub SMS-y.

Zbiorczy panel akceptacyjny

Dla usprawnienia pracy kadry zarządzającej, która akceptuje dużą ilość dokonywanych operacji, w programie SEOD stworzony został zbiorczy panel akceptacyjny. Pokazuje on na jednym ekranie zarówno zapotrzebowania, faktury zakupowe jak i wnioski urlopowe skierowane do zalogowanego decydenta. Z tego miejsca możliwa jest akceptacja pojedyncza, akceptacja grupowa lub zarządzanie ścieżką akceptacji dowodu.

Mechanizmy powiadamiania i przypominania

Program jest wyposażony w szereg mechanizmów usprawniających obieg dokumentów w firmie. Wśród nich znajduje się m.in. mechanizm powiadamiania poprzez email o dokumentach oczekujących na obsługę oraz mechanizm przypominania, polegający na wysyłaniu (mailem, sms-em) przypomnienia o nieterminowości obsługi lub akceptacji dokumentów

Integracja z innymi systemami

Asseco Softlab SEOD jest zintegrowanym modułem systemu Asseco Softlab ERP. Może być instalowany na wspólnej bazie. W takiej konfiguracji wszelkie operacje realizowane przez SEOD są natychmiast widoczne w pozostałych częściach systemu. System Asseco Softlab SEOD może działach także zupełnie niezależnie i komunikować się z dowolnym systemem ERP, HR lub CRM.


Obieg dokumentów w telefonie komórkowym

iBusiness to rozwiązanie dla pracowników, szczególnie kadry kierowniczej, często przebywających poza siedzibą firmy.

Aplikacja dostępna jest na telefonie komórkowym (iPhone) i za jej pomocą możliwe jest przeglądanie wszystkich dokumentów znajdujących się w obiegu oraz dokonywanie wszystkich operacji (tych samych co w systemie SEOD). Dzięki iBusiness sprawy wymagające pilnych akceptacji nie będą musiały czekać, ułatwiając pracę i usprawniając obieg dokumentów. W telefonie dostępny jest zarówno panel akceptacyjny, jak i wszystkie dokumenty wraz z załącznikami (np. faktura w formie elektronicznej).


Co zyskasz wdrażając system Asseco Softlab SEOD?

  • Zwiększenie szybkości i jakości obiegu informacji - możliwość obsłużenia zdarzenia biznesowego w ciągu kilku minut, także w organizacjach o złożonej strukturze i rozproszonych miejscach prowadzenia działalności.
  • Zwiększenie wydajności pracy - eliminacja wielu powtarzających się czynności, radykalnie ograniczająca koszty realizacji procesów.
  • Optymalizację kosztów zakupu materiałów i usług poprzez centralizację i agregację zapotrzebowań w ramach całej organizacji.
  •  

  • Brak kosztownych, podatnych na zniszczenie oraz zagubienie, dokumentów papierowych w obiegu - oszczędność kosztów materiałów (papier, toner, drukarki), prac administracyjnych, wysyłki i archiwizacji (miejsce składowania, infrastruktura).
  • Pełną integrację danych - system integruje najważniejsze słowniki danych przetwarzanych w organizacji.
  • Zapewnienie mechanizmu bieżącej kontroli budżetów kosztowych firmy.
  •