Na podstawie wprowadzonych danych moduł Delegacje umożliwia sporządzanie rozliczenia delegacji.

Moduł uwzględnia m.in: koszty związane z delegacją (ryczałty, rachunki), wypłacone delegowanemu zaliczki oraz różnicę określającą jaka kwota pozostaje jeszcze do wypłaty bądź zwrotu.


 

 

Przed zaksięgowaniem dowodu delegacji możliwe jest przypisanie poniesionych w związku z delegacją kosztów do odpowiednich miejsc powstawania przychodów i kosztów (MPK).

Przykładowe zastosowanie funkcji rozliczenia delegacji „krok po kroku

 • rejestracja wniosku wyjazdowego,
 • naniesienie informacji o pobranej zaliczce
 • wystawienie druku polecenia wyjazdu ,
 • zatwierdzenie zarejestrowanej delegacji,
 • ewidencja wykonanych przejazdów,
 • rozliczenie diet,
 • rozliczenie ryczałtów na dojazdy,
 • wpisanie i rozliczenie kosztów,
 • wyliczenie kwoty pozostałej do rozliczenia,
 • wykonanie wydruku.

Zakres funkcjonalny

Moduł Delegacje wspiera rozliczanie delegacji krajowych oraz zagranicznych, umożliwiając rejestrację/ewidencję m.in.:

 

 • wyjazdu służbowego, z określeniem: celu, czasu trwania, miejsca, sposobu wypłacania ryczałtów za noclegi oraz wyżywienie,
 • przejazdów związanych z delegacją, z podaniem: trasy, długości oraz czasu trwania poszczególnych przejazdów,

 • kosztów dodatkowych delegacji,
 • zaliczek pobranych przez delegowanego,
 • wyliczeniem danych ryczałtowych,
 • wyliczaniem diet.

Co zyskasz wdrażając nasz system?

 • Kontrola pracowników przez osoby uprawnione w zakresie wyjazdów służbowych.
 • Dostęp do systemu z dowolnego miejsca (wersja Web).
 • Automatyzacja prac związanych z rozliczaniem podróży służbowych.
 • Praca w zgodzie z przepisami prawa.