Rozwiązanie wspomaga pracę osób odpowiedzialnych za obsługę oraz zarządzanie procesem współpracy z firmami faktoringowymi.

Moduł pozwala na tworzenie różnego rodzaju raportów oraz zestawień, w tym m.in.: zestawień należności faktoringowych czy wiekowania należności faktoringowych.


Zakres funkcjonalny

 • Rejestracja danych firm podlegających procesowi wykupu (klient faktoringowy).
 • Oznaczenie wybranych odbiorców do rozliczenia faktoringowego.
 • Kontrola przekroczenia terminu płatności oraz parametrów umowy.
 • Umowy faktoringowe.
 • Przekazanie dokumentu sprzedaży do wykupu: podajemy Faktora, nr umowy.
 • Wysyłka paczki faktur - skutkiem może być utworzenie pliku z danymi.
 • Księgowanie operacji rozliczających w module finansowo-księgowym.
 • Rejestracja danych firmy faktoringowej (faktora).

Co zyskasz wdrażając nasz system?

 • Automatyzacja procesu obsługi współpracy z firmami faktoringowymi.
 • Kontrola zgodności z podpisanymi umowami.
 • Bieżąca kontrola rozliczeń.