Rozwiązanie umożliwia prowadzenie pełnej księgowości, zarówno według standardów rachunkowości krajowej jak i zarządczej.

System doskonale sprawdza się w średnich i dużych przedsiębiorstwach, w tym także w organizacjach posiadających rozbudowaną strukturę w wielu lokalizacjach (wielooddziałowych i wielofirmowych).

 

 

Dzięki rozszerzeniu funkcjonalności o wymiary kontrolingowe moduł wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem, dostarczając danych, z których korzysta dział księgowy, menedżerowie i kadra zarządzająca.

Moduł pozwala na prowadzenie zarówno Dziennika, jak i Księgi Głównej oraz Ksiąg Pomocniczych jak również na sporządzenie wszystkich zestawień wymaganych Ustawą o Rachunkowości.


Zakres funkcjonalny

Moduł Finanse i Księgowość jest na bieżąco dostosowywany do zmian w przepisach podatkowych.

Automatyczne naliczanie i księgowanie różnic kursowych

Dla rozrachunków rozliczonych, operacji kasowych i bankowych zrealizowanych wg FIFO. Istnieje możliwość wyceny bilansowej na dowolny wybrany moment.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz przychodów

To funkcja dostarczająca procedury do automatycznego sporządzenia dowodów memoriałowych zawierających przeksięgowania odpowiednich kwot (rat).

Przelewy wychodzące

Wspierają automatyczne tworzenie dokumentów poleceń przelewów złotowych i walutowych, w formatach akceptowanych przez większość systemów bankowych. Moduł obsługuje też płatności na rzecz urzędów skarbowych i ZUS.

Raportowanie

Do modułu dołączany jest komplet raportów, najczęściej wykorzystywanych przez użytkowników, w formie wydruków graficznych, przeglądarek i tabel przestawnych. Możliwość analiz wielowymiarowych.

Szczególny moment VAT

Jest wspierany poprzez mechanizmy automatycznego przeksięgowania kwot VAT i generowania odpowiednich dokumentów korygujących.

Home-banking

Współpraca z popularnymi systemami bankowymi w zakresie importu i eksportu danych (platforma web-service lub systemy plikowe).

Windykacja

To bogaty pakiet raportów (np. wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald), obsługa statusów, naliczanie rezerw czy odsetek.

Rozliczanie VAT strukturą

Jest realizowane przez tworzenie korekt miesięcznych i rocznych, wyliczanie wskaźników i automatyczne przeksięgowania.

Automatyczny import kursów walut

Ze strony internetowej dla NPB oraz wielu komercyjnych banków, w tym również Europejskiego Banku Centralnego.

Kalkulacja kosztów i przychodów

Umożliwia automatyczne przeksięgowanie operacji według przygotowanych kluczy lub zasad.


Co zyskasz wdrażając nasz system?

  • Szybki, wygodny i bieżący dostęp do uporządkowanych danych finansowych przedsiębiorstwa.
  • Możliwość łatwego tworzenia raportów okresowych i lepsza współpraca z audytorem.
  • Prosta konsolidacja informacji pochodzącej z innych modułów systemu.
  • Pełna automatyzacja pracy w dziale księgowości i finansów, umożliwiająca wzrost efektywności i lepsze zagospodarowanie zasobów ludzkich.

 

  • Redukcja liczby błędów popełnianych przez pracowników, dzięki rozbudowanym mechanizmom kontrolnym.
  • Możliwość podejmowania właściwych decyzji biznesowych, w oparciu o dogłębne analizy finansowe.
  • Sprawna i automatyczna wymiana danych z bankami, urzędem skarbowym i ZUS.
  • Praca w zgodzie ze zmieniającymi się przepisami prawa.

 


Przykładowe ekrany aplikacji

Informacje o produktach znajdziesz
również w naszych folderach

Zobacz