Moduł Konsolidacja jest narzędziem, które pozwala na przetwarzanie skumulowanych danych pochodzących z różnych systemów finansowo-księgowych spółek grupy kapitałowej.


 

 

Rozwiązanie wspomaga uzgodnienie zebranych informacji oraz dokonanie wyłączeń konsolidacyjnych metodą pełną lub proporcjonalną, następnie oferując wykonywanie typowych raportów skonsolidowanych, takich jak skonsolidowany rachunek wyników czy konsolidowany bilans.

Zakres funkcjonalny

 • Dowody konsolidacyjne (noty korygujące) - możliwość automatycznego tworzenia not na podstawie obrotów jednostek z grupy,
 • Automatyczne tworzenie korekt konsolidacyjnych
 • Konfiguracja grupy kapitałowej,
 • Tabela przekształceń kont jednostek na plan grupy,
 • Zagregowane dane źródłowe - możliwość przeglądania obrotów, sald oraz rozrachunków jednostek powiązanych,
 • Obsługa wyłączeń operacji wewnątrz grupy, 
 • Plan kont dla grupy kapitałowej,
 • Sprawozdania skonsolidowane.

Co zyskasz wdrażając nasz system?

 • Wsparcie obsługi rozliczania wszystkich metod amortyzacji
 • Możliwość rozbudowania funkcjonalności o moduł Finanse i Księgowość
 • Dostęp do raportów analitycznych związanych z zarządzaniem środkami trwałymi.
 • Możliwość rozbudowania funkcjonalności o terminal Środków Trwałych.