Moduł pozwala na ewidencjonowanie wynajmowanej powierzchni, rejestrację składników zmiennych najmu (liczniki), zarządzanie umowami oraz generowanie faktur za najem.

We współpracy z modułem Środki Trwałe możliwość automatycznego tworzenia deklaracji podatkowych z nieruchomości.


Zakres funkcjonalny

Ewidencja nieruchomości

Podstawowym słownikiem modułu Najem jest słownik przechowujący informacje o nieruchomościach. Przechowywane są w nim w hierarchicznej strukturze podstawowe dane, takie jak symbol nieruchomości, typ, opis, dane adresowe. 

Hierarchiczność umożliwia łączenie nieruchomości w grupy (np. działka, budynek, piętro, mieszkanie, itp.). Do każdej nieruchomości można przypisać wiele typów powierzchni. Dla każdej nieruchomości można zdefiniować również wiele różnego typu liczników. Na podstawie zarejestrowanych dla nich wpisów o odczytach będą generowane faktury za zużycie np. wody dla umów najmu.

Zarządzanie nieruchomością

Dla każdego z typu nieruchomości można ustalić rodzaje przeglądów okresowych oraz zależności pomiędzy nimi. Z kolei dla każdego rodzaju przeglądu można ustalić listę czynności oraz listę potrzebnych materiałów. 

Po takim skonfigurowaniu przeglądów można zaplanować przeglądy dla każdej nieruchomości (malowanie elewacji, malowanie klatek schodowych i korytarzy, czyszczenie kominów, itd.). Najem w zakresie zarządzania remontami współpracuje z modułem Serwis. Dla nieruchomości istnieje możliwość podpięcia wymiaru kontrolingowego, co pozwala na oglądanie księgowania kosztów nieruchomości bez korzystania z modułu finansowego.


Zarządzanie umowami

Moduł umożliwia rejestrowania umów najmu wraz z warunkami rozliczenia. Warunki te mogą zostać zmieniane poprzez wystawienie korekty umowy. Dla każdego typu należności można określić częstotliwość fakturowania, przy czym jedna umowa może zawierać wiele pozycji o różnych cyklach.

Fakturowanie

Na podstawie umów najmu możliwe jest cykliczne generowanie faktur dla kontrahentów. Istnieje również możliwość dołączania do wygenerowanych faktur za należności z tytułu zużycia np. wody. Należności za zużycie wyznaczane są na podstawie wprowadzonych do systemu odczytów liczników.


Słowniki dodatkowe

W module dostępne są również dodatkowe słowniki, zawierające rozszerzenie informacji o nieruchomości takie jak: umowy najmu, umowy o zarządzanie, umowy o podwykonawstwo, rejestr podatków od nieruchomości i listę kontrahentów oraz zdjęcia nieruchomości.


Co zyskasz wdrażając nasz system?

  • Automatyzacja wystawiania faktur cyklicznych na podstawie umów najmu (automatyczne przeliczenia odczytów liczników na wartość faktury, dynamiczne reagowanie na zmiany cen)
  • Automatyczne wysyłanie faktur do najemców w formacie pdf.
  • Ułatwienie gromadzenia i przesyłania informacji o kosztach i przychodach związanych z nieruchomością.
  • Łatwość zarządzania umowami i aneksami (automatyczne monitorowanie kończących się umów, możliwość dodawania scanów podpisanych umów, indeksacja umów).
  • Kompleksowe zarządzanie informacją o nieruchomości.
  • Wielowalutowość umów i faktur.