System wspiera uniwersalne procesy biznesowe, takie jak np. sprzedaż, finanse czy kadry. 

Ponadto oferuje również szereg specjalistycznych możliwości branżowych. Są to np. takie funkcje jak szczegółowa ewidencja odcinków kablowych, szybki dostęp do informacji o aktualnym „posiadaczu” bębna, obsługa procesu ekspresowego zwrotu bębnów w dowolnej lokalizacji geograficznej, rejestracja zamówień/wydań towaru na konkretnego instalatora, itp.

 


Rozwiązanie dla branży elektronicznej umożliwia m.in :

 • Zarządzanie procesami logistycznymi oraz łańcuchem dostaw.
 • Ewidencja oraz obsługa projektów inwestycyjnych oraz wewnętrznych, włącznie z bieżącą kontrolą ich kosztów.
 • Ofertowanie dla odbiorców, włącznie ze śledzeniem cyklu życia ofert.
 • Rejestracje zamówień/wydań towaru na konkretnego instalatora.
 • Obsługa procesu sprzedaży (wydań) bezpośrednio z półki.
 • Pełna ewidencja obrotu bębnami (dokumenty zakupu, termin zwrotu, dane dotyczące wypożyczenia i zwrotów, fakturowanie).
 • Obrót asortymentem powierzonym (konsygnacja).
 • Automatyczne generowanie propozycji zamówień do dostawców.
 • Ewidencja oraz raportowanie wyników sprzedaży w różnych przekrojach (np. analiza wyników w podziale na handlowców).
 • Obsługa procesu ekspresowego zwrotu bębnów w dowolnej lokalizacji geograficznej.
 • Szybki dostęp do informacji o aktualnym „posiadaczu” bębna.
 • Obsługa magazynów przy pomocy terminali radiowych.
 • Buforowanie cenników: Producentów/Dostawców oraz dynamiczne uzupełnianie kartoteki asortymentowej.
 • Szczegółowa ewidencje odcinków kablowych.

 

 

Współpraca z innymi aplikacjami i urządzeniami

Wersję branżową programu Asseco Softlab ERP można integrować z komponentami rozwiązań informatycznych innych dostawców, przy wykorzystaniu WebService

System posiada też wbudowane mechanizmy umożliwiające współpracę z MS Excel.

Możliwe są poza tym różne warianty współpracy programu z drukarkami fiskalnymi, w tym: wymiana plikowa oraz bezpośredni transfer danych z bazy. Rozwiązanie współpracuje też z drukarkami kodów kreskowych.


Co zyskasz wdrażając nasz system?

Ograniczenie czasu wdrożenia i kosztów adaptacji systemu ERP dzięki wykorzystaniu predefiniowanego gotowego rozwiązania branżowego.

 • Elastyczne zarządzanie danymi z zakresu „cenniki producentów”, co ogranicza zbędny przyrost danych w kartotece asortymentowej.
 • Usprawnienie obsługi instalatorów realizujących równolegle prace na kilku budowach.
 • Ograniczenie kosztów magazynowania i optymalizacja stanów zapasów.
 • Sprawną obsługę projektów prowadzonych w firmie.
 • Sprawne i szybkie wydawanie asortymentu na potrzeby wewnętrzne bądź na potrzeby realizowanych projektów inwestycyjnych.
 • Usprawnienie oraz optymalizacja procesów logistycznych oraz magazynowych.
 • Szybkie przygotowywanie oraz wycenę ofert przetargowych.
 • Racjonalne zarządzanie wydaniami odcinków kablowych.

Informacje o produktach znajdziesz
również w naszych folderach

Zobacz