Środki Trwałe to jeden z podstawowych modułów zintegrowanego systemu Asseco Softlab ERP.

Dzięki rozbudowanym funkcjom ułatwia zarządzanie majątkiem firmy w średnich i dużych przedsiębiorstwach, w biurach rachunkowych oraz w firmach wielooddziałowych.


 

 

Bogata funkcjonalność modułu pozwala na prowadzenie ewidencji zarówno środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia lub innych typów definiowanych przez użytkownika.

Zakres funkcjonalny


Ewidencja

Kartoteka to najważniejszy element modułu Środki Trwałe, prezentujący informacje o środkach oraz ich aktualnym stanie i wartości. Funkcja kartoteki udostępnia informacje podstawowe, takie jak numer inwentarzowy, nazwa, grupa klasyfikacji środków trwałych oraz dane niezbędne do naliczenia amortyzacji.

Historia zmian

Funkcja historii zmian pozwala na zapisywanie historii zmian stanów kartotek po każdej operacji na środku, co daje możliwość analizy wartości inwentarzowych, umorzenia czy amortyzacji praktycznie w dowolnych przekrojach.

Plan kont i dekretacje

Moduł współpracuje z modułem finansowo-księgowym i może korzystać ze zdefiniowanego w nim planu kont. Każda operacja posiada określony „schemat księgowania", będący oznaczeniem metody, według której tworzone są dekrety.

Inwentaryzacja

Moduł pozwala na obsługę wszystkich etapów procesu inwentaryzacji środków trwałych (przygotowanie planów inwentaryzacji, generacja arkuszy spisowych, uzupełnienie ilości w arkuszach)

Zautomatyzowany spis z natury

Inwentaryzacja na urządzeniach mobilnych. Możliwość wykorzystania w procesie spisu urządzeń mobilnych z czytnikiem kodów po wcześniejszym oklejeniu środków trwałych etykietami z kodami kreskowymi.

Pakiet raportów

Moduł wyposażony jest w komplet raportów dostępnych w formie graficznych wydruków, dynamicznych przeglądarek i tabel przestawnych

Operacje

Operacje stanowią zbiór zarejestrowanych czynności, pokazujących wszystko, co dzieje się ze środkiem trwałym od momentu jego pojawienia się w firmie.


Co zyskasz wdrażając nasz system?

  • Wsparcie obsługi rozliczania wszystkich metod amortyzacji, dwóch równoległych ciągów amortyzacji oraz modernizacji środków trwałych.
  • Bieżący dostęp do uporządkowanych informacji na temat majątku przedsiębiorstwa.
  • Szybkie, bezpieczne i efektywne zarządzanie aktywami trwałymi firmy.
  • Możliwość rozbudowania funkcjonalności o moduł Finanse i Księgowość oraz o terminal środków trwałych.
  • Dostęp do raportów analitycznych związanych z zarządzaniem środkami trwałymi.
  • Automatyzacja naliczania i księgowania odpisów amortyzacyjnych.

Przykładowe ekrany aplikacji

Informacje o produktach znajdziesz
również w naszych folderach

Zobacz