Kompleksowe narzędzie do zarządzania transportem

Rozwiązanie umożliwia planowanie dostaw towaru, potwierdzanie realizacji zamówień do dostawców, zarządzanie procesami załadunku, rozładunku oraz wyjazdu pojazdów z terenu zakładów, a także rozliczanie usług transportowanych ze spedytorami.


 

 

Moduł Transport wspomaga także zarządzanie i organizację pracy w aplikacji WMS, dzięki czemu pozwala na skrócenie czasu realizacji dostaw i umożliwia podnoszenie jakości świadczonych przez dostawcę usług.

Zakres funkcjonalny


Planowanie zleceń transportowych

Moduł Transport wspomaga użytkowników w planowaniu zleceń transportowych, grupując zamówienia w trasy. Brane są wówczas po uwagę takie czynniki jak np. planowany kierunek jazdy oraz poziom wypełnienia każdego pojazdu. Rozwiązanie ponadto pozwala operatorom na planowanie odpowiedniej kolejności przyjazdu pojazdów na firmowy plac dla awiza dostaw oraz zleceń transportowych. W trakcie planowania punkty dostaw są wizualizowane na mapie, proponowana jest najkrótsza i najszybsza trasa z uwzględnieniem restrykcji dla transportu ciężarowego. Zdefiniowanie przez użytkownika cennika usług transportowych dla przewoźników umożliwia też wyznaczenie wartości usługi transportowej oraz wybór najtańszego spedytora do realizacji jego zlecenia transportowego (na etapie planowania).


Zarządzanie placem

Możliwość rejestracji w module Transport czasu przyjazdu, wjazdu oraz wyjazdu pojazdów z zakładu, przyczynia się do poprawienia relacji biznesowych ze spedytorami, przy jednoczesnym wzroście jakości świadczonych usług dla odbiorców. Moduł Transport wyznacza termin dostawy do odbiorców z uwzględnieniem uproszczonego modelu czasu pracy kierowców. Termin dostawy jest automatycznie aktualizowany w chwili wyjazdu kierowcy z zakładu, a informacja ta jest wysyłana mailem do odbiorców. Dzięki dostępowi do aktualnych danych możliwe jest odpowiednie zarządzanie kolejnością kompletacji wysyłek.

Poprzez precyzyjne planowanie terminów przybycia pojazdów, rejestracji czasu pracy kierowców oraz aktualizacji danych, moduł Transport umożliwia optymalne zarządzanie bramami dostaw i wydań. Jest to szczególnie istotne w przypadku firm charakteryzujących się sezonowym wzrostem sprzedaży.


Integracja z innymi modułami

Dzięki integracji modułu Transport z innymi elementami systemu Asseco Softlab ERP awiza dostaw oraz zamówienia od odbiorców importowane są automatycznie i grupowane w trasy, więc operator ma wszystkie niezbędne informacje do zaplanowania transportu. Integracja z E-mapą pozwala na optymalne zaplanowanie trasy transportu z uwzględnieniem bieżącej sytuacji na drogach oraz z możliwością dodawania punktów pośrednich. Interfejs do wagi samochodowej umożliwia dodatkową kontrolę poprawności kompletacji, a w przypadku dostaw towaru przechowywanego luzem automatycznego wystawiania dokumentów PZ.

Połączenie z modułem WMS umożliwia przekazywanie informacji o właściwej kolejności przygotowywania wysyłek i planowanie zajętości bram, jednocześnie weryfikując etap przygotowywania wysyłek przez magazyn.


Co zyskasz wdrażając nasz system?

Skuteczna kontrola

 • rejestracja terminów przyjazdów, wjazdów oraz wyjazdów samochodów,
 • kontrola właściwego załadowania pojazdów (weryfikacja czy samochód nie został przeładowany,)
 • budowanie dobrych relacji z firmami spedycyjnymi w oparciu o  zasadę „win-win” w łańcuchu dostaw,

 

 • statystyki i analizy dotyczące jakości świadczonych usług przez spedytorów.
 • informowanie odbiorców o precyzyjnie zaplanowanym terminie dostawy oraz wyjeździe pojazdu z terenu zakładu,
 • poprawa jakości świadczonych usług dostaw,

 

Efektywne zarządzanie trasami

 • optymalne planowanie tras,
 • korzystanie z aktualnych map,
 • wyznaczanie, redukcja i weryfikacja kosztów transportowych.

 

 

Oszczędność czasu

 • szybkie wystawianie dokumentów przyjęcia na podstawie wagi asortymentu,
 • minimalny nakład pracy operatora zarządzającego,
 • możliwość szybkiego wdrożenia nowego użytkownika,
 • optymalne wykorzystanie bram dostaw/wydań – szczególnie istotne w branżach charakteryzujących się dużą sezonowością.