Moduł Asseco Softlab PerformanceDiagnostics jest w pełni zintegrowany z systemem Asseco Softlab ERP.

Rozwiązanie umożliwia wykrycie błędów konfiguracyjnych, problemów wydajnościowych, operacji najbardziej obciążających system, problemów z dostępem wielu użytkowników do baz danych, a także sporządzenie szczegółowego raportu dotyczącego konfiguracji baz danych Microsoft SQL Server ®.


Zakres funkcjonalny

Analiza czasu pracy CPU

Moduł umożliwia wykrywanie operacji najbardziej obciążających procesory oraz operacje o największym natężeniu zapisów i odczytów w bazie danych systemu 
Asseco Softlab ERP.

Statystyki ostatnio wykonanych poleceń

Moduł pozwala na dokonywanie zestawień ostatnio wykonanych operacji według wielu kryteriów, takich jak: czas wykonania, liczba wykonań, ilość odczytów logicznych i fizycznych, obciążenie procesora.

Logi defragmentacji indeksów

Defragmentacja indeksów należy do podstawowych czynności administracyjnych wykonywanych w bazach danych. Stopień fragmentacji indeksów może mieć kluczowe znaczenie dla wydajności każdego systemu wykorzystującego bazy danych. Moduł pozwala śledzić proces defragmentacji indeksów w bazie danych wykorzystywanej przez system Asseco Softlab ERP.

Śledzenie aktywności na serwerze

Moduł pozwala na uruchomienie sesji śledzenia aktywności na serwerze baz danych (tzw. „trace"). Mogą być one tworzone w oparciu o predefiniowane szablony, przygotowane w oparciu bogate o doświadczenia konsultantów Asseco Business Solutions SA na polu optymalizacji baz danych w systemie Microsoft SQL Server ®.

Analiza mierników wydajnościowych

Moduł umożliwia przeprowadzenie analizy mierników wydajnościowych, pochodzących z wielu źródeł (m.in. z zapytań do widoków dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server ® oraz ze wskaźników Monitora Wydajności systemu Microsoft Windows ®). Każdy miernik jest dokładnie opisany - aplikacja prezentuje definicja miernika oraz informacje o jego wartościach oczekiwanych. Użytkownik ma również możliwość definiowania własnych mierników - niezbędna jest do tego znajomość języka Transact-SQL, w którym to napisana jest procedura składowana.

Informacje o blokadach

Moduł umożliwia przeprowadzenie analizy mierników wydajnościowych, pochodzących zeń Moduł umożliwia przechwytywanie informacji o blokadach zakładanych w bazach danych systemu Microsoft SQL Server ®. Dzięki temu możliwe jest łatwe diagnozowanie problemów blokowania zasobów przez operacje wykonywane na bazach danych systemu Asseco Softlab ERP. Możliwe jest też wykrywanie wystąpień zjawiska eskalacji blokad, które może być niekorzystne i stanowić problem w przypadku jednoczesnej pracy wielu użytkowników z systemem.


Zalety rozwiązania

  • Możliwość szybkiego wykrywania błędów w konfiguracji serwera i baz danych
  • Możliwość naprawiania błędów z poziomu aplikacji
  • Wykrywanie najbardziej obciążających operacji
  • Śledzenie zdarzeń na serwerze (SQL Trace)
  • Wykrywanie potencjalnych problemów wydajnościowych
  • Możliwość szybkiej lub szczegółowej diagnostyki
  • Analiza blokad zakładanych przez SQL Server
  • Raporty w formacie Microsoft Word