Moduł Zaopatrzenie jest narzędziem, które pozwala na optymalizację stanu surowców i towarów w magazynach.

Umożliwia zarządzanie ofertą oraz wspiera dystrybucję i redystrybucję produktów w sieci. Usprawnia także tworzenie zamówień do dostawców.


 

Dzięki użyciu różnych algorytmów naliczania i bogatej parametryzacji systemu rozwiązanie może być wykorzystane zarówno do tworzenia propozycji zamówień do dostawców jak również do planowania dystrybucji i redystrybucji towaru w przedsiębiorstwie, a także w celu generowania planów produkcji.

Moduł wylicza również planowaną sprzedaż i zapotrzebowanie na towar a następnie generuje zestaw propozycji przesunięć pozwalających na zoptymalizowanie stanu magazynowego.

Zakres funkcjonalny

Zaopatrzenie to jeden z podstawowych modułów zintegrowanego systemu Asseco Softlab ERP. Rozwiązanie pozwala na optymalizację stanu surowców i towarów w magazynach. Umożliwia zarządzanie ofertą oraz wspiera dystrybucję i redystrybucję produktów w sieci. Usprawnia także tworzenie zamówień do dostawców.

Optymalizacja stanów magazynowych

Podstawowym zadaniem modułu jest zapewnienie ciągłości sprzedaży w sklepach i oddziałach oraz zarządzanie modelem asortymentu w poszczególnych placówkach. Specjalny mechanizm pozwala identyfikować tendencję oraz sezonowość sprzedaży towaru z danej grupy, a następnie wyliczyć zapotrzebowanie na towar w każdym oddziale.

Definiowalne algorytmy i parametryzacja

Zdefiniowane algorytmy i parametryzacja pozwalają na uwzględnianie ustalonych, zadanych warunków dla sposobu optymalizacji stanów magazynowych oraz konfiguracji harmonogramu dostaw. Funkcjonalność ta umożliwia między innymi przeprowadzenie analizy zapotrzebowania w razie nagłego wzrostu popytu o zadany wskaźnik

Współpraca z modułem produkcyjnym

Moduł współpracuje z Modułem Produkcja w zakresie tworzenia zamówień i harmonogramu dostaw surowców na podstawie planów produkcyjnych, z uwzględnieniem specyfiki produkcji.

Kartoteki materiałowe

Kartoteka materiałowa jest elementem wspólnym dla wielu modułów systemu Asseco Softlab ERP i przechowuje dane dotyczące wszystkich asortymentów ewidencjonowanych w systemie.


Co zyskasz wdrażając nasz system?

  • Lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej, dzięki skróceniu czasu przebywania towaru w magazynie i mechanizmom pozwalającym planować dostawy „w ostatniej chwili" (just in time).
  • Realne zmniejszenie stanów magazynowych, przy jednoczesnym zachowaniu lub zwiększeniu dostępności towarów.
  • Optymalizacja procesów zachodzących w magazynie, czasu i kosztów dostaw.
  • Minimalizacja kosztów magazynowania i obsługi magazynowej.
  • Zmniejszenie kosztów własnej obsługi i ilości błędów, dzięki automatyzacji zamówień do dostawców i zaopatrzenia placówek.
  • Optymalizacja stanu towarów w sieci sprzedaży / magazynów i  zmniejszenia zamówień do dostawców dzięki automatyzacji redystrybucji towarów nadmiarowych oraz zalegających.
  • Elastyczne zarządzanie towarem, dzięki możliwości stosowania wielu różnych algorytmów dla różnych grup towarów i realizowanych procesów.
  • Minimalizacja sprzedaży utraconej, dzięki zapewnieniu zaopatrzenia zgodnego z aktualnymi potrzebami.
  • Maksymalizacja i kontrola współczynnika obsługi klientów, dzięki lepszej dostępności towarów.
  • Minimalizacja wartości kapitału zamrożonego w towarze.

Przykładowe ekrany aplikacji

Informacje o produktach znajdziesz
również w naszych folderach

Zobacz