System Zarządzania Zmianą - autorskie rozwiązanie oferowane przez Asseco Business Solutions

Zadaniem systemu jest usprawnienie implementowania i testowania zmian dokonywanych w aplikacji ERP oraz przenoszenie tych zmian do środowiska produkcyjnego.


 

Metoda wprowadzania zmian do systemu w oparciu o System Zarządzania Zmianą jest realizowana zarówno na poziomie projektu wdrożeniowego, jak również po jego zakończeniu - w ramach prac rozwojowych realizowanych przez Asseco Business Solutions na etapie umowy serwisowej.

Idea rozwiązania

Profesjonalny System Zarządzania Zmianą oferowany przez Asseco Business Solutions jest narzędziem gwarantującym klientom bezpieczne i stabilne użytkowanie oraz rozwój wdrożonej aplikacji.

Implementacja zmian wdrożeniowych, odpowiadających specyficznym wymaganiom klienta, realizowana w oparciu o System Zarządzania Zmianą, daje gwarancję przenoszenia tych zmian w ramach upgrade'u systemu Asseco Softlab ERP do wyższych wersji. W ten sposób klient ma zagwarantowany dostęp do funkcjonalności (i korzyści z nimi związanych) powstających w wyniku prac rozwojowych realizowanych przez zespoły programistyczne Asseco Business Solutions, przy jednoczesnym zachowaniu własnych dedykowanych funkcjonalności. 


Utrwalenie zmian

Kontrolowany proces dostarczania zmian

Czytelny podział kompetencji

Wszystkie dokonywane w systemie  zmiany są dokładnie opisane za pomocą ponumerowanych skryptów. Każdy skrypt jest opatrzony logo autora, opisem, datą utworzenia obszarem funkcjonalnym, klasyfikacją (funkcjonalność/poprawka) oraz zapisany na stałe w repozytorium.  Informacje te mogą być udostępniane na potrzeby przeprowadzanych audytów w części raportowej modułu Zarządzania Zmianą.

Zmiany ad hoc możliwe są do dokonania wyłącznie w środowisku rozwojowym, wg jednego schematu (repozytorium, baza developerska, baza testowa, baza produkcyjna) i dostarczane tylko poprzez skrypt. Każde dostarczenie zmiany wymaga indywidualnego logowania.  Podanie czasu, osoby, zmiany znacznie zwiększa bezpieczeństwo i stabilność działania środowiska produkcyjnego.

Dostarczanie zmian do bazy produkcyjnej klienta w skrajnej sytuacji nie wymaga udziału developerów czyli, zespół wdrożeniowy Asseco BS nie musi mieć do niej dostępu. Może to stanowić znaczne udogodnienie dla klienta korzystającego z systemu Asseco Softlab ERP.


Proces dokonywania zmian „krok po kroku"

System pozwala przede wszystkim na uporządkowanie procesu oraz zminimalizowanie ryzyka związanego z wprowadzaniem jakichkolwiek zmian do programu ERP, w trakcie jego użytkowania (tj. zmian obejmujących aktualizację oprogramowania o nowe wersje, wprowadzanie zmian funkcjonalnych, itp.).

  • Pierwszym krokiem w procesie dokonywania zmiany w systemie Asseco Softlab ERP jest zdefiniowanie ustawień całego środowiska bazodanowego w tzw. Repozytorium (baza danych REP). Oznacza to zaprogramowanie, na jakich serwerach, w jakich bazach danych i w jakiej kolejności będą uruchamiane poszczególne skrypty (wprowadzane zmiany). Repozytorium przechowuje całą przygotowaną konfigurację systemu, wraz z historią uruchamiania skryptów.
  • Następnie prace konfiguracyjne i wdrożeniowe prowadzone są w bazie deweloperskiej (baza DEV). Po dokonaniu ww. zmian w bazie deweloperskiej (nie ingerujących w bieżącą pracę systemu ERP) wszystkie wprowadzone skrypty są testowane w bazie testowej (baza TEST).
  • Po uzyskaniu pozytywnych wyników testów wszelkie dokonane zmiany w systemie mogą zostać już zaimplementowane w bazie produkcyjnej (baza PROD) i być widoczne dla jej użytkowników.

Co zyskasz wdrażając nasz system?

Warto podkreślić, że wybór systemu Asseco Softlab ERP (poprzez fakt dostępności Modułu Zarządzania Zmianą) stanowi dla klientów swoiste ubezpieczenie projektu. Oznacza bowiem, że w przyszłości wszelkie zmiany funkcjonalności aplikacji będą realizowane dużo sprawniej i bezpieczniej niż w innych, dostępnych na rynku rozwiązaniach.

System Zarządzania Zmianą zapewnia bowiem:

  • bezpieczeństwo produkcji
  • kontrolę nad wprowadzaną zmianą
  • wiarygodny proces realizacji testów
  • bezpieczne dostarczenie zmian