Kompleksowe zarządzanie magazynem wysokiego składowania

Asseco Softlab WMS zawiera szeroką gamę modułów do obsługi specjalizowanych procesów magazynowych, które można konfigurować zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów.


Dlaczego Asseco Softlab WMS

 • 1/4
  Terminale bezprzewodowe - Asseco Softlab WMS

  Terminale bezprzewodowe

  Asseco Softlab WMS pozwala na implementację i połączenie z rozwiązaniami terminalowymi, wspierającymi zarządzanie magazynem wysokiego składowania. Poprzez wdrożenie w magazynie bezprzewodowych terminali kodów kreskowych program steruje pracą magazynierów, eliminując pomyłki i skracając czas wykonywania operacji magazynowych.

 • 2/4
  Integracja z innymi rozwiązaniami - Asseco Softlab WMS

  Integracja z innymi rozwiązaniami

  Dzięki integracji Asseco Softlab WMS z modułem produkcyjnym oraz sprzedażowo-logistycznym możliwa jest m.in. kontrola dostępności surowców podczas planowania produkcji i uruchamiania zleceń produkcyjnych oraz skorelowanie planu produkcji z planem sprzedaży i zakupów, aktualnym stanem magazynowym oraz bieżącymi zamówieniami klientów.

 • 3/4
  Dostęp do systemu w czasie rzeczywistym - Asseco Softlab WMS

  Dostęp do systemu w czasie rzeczywistym

  Asseco Softlab WMS umożliwia zastosowanie urządzeń mobilnych do zarządzania magazynem. Dzięki pracy na nich użytkownicy mają zapewniony dostęp do systemu w czasie rzeczywistym.

 • 4/4
  Śledzenie partii - Asseco Softlab WMS

  Śledzenie partii

  System Asseco Softlab WMS umożliwia śledzenie ruchów towaru w magazynie z dokładnością do partii oraz kompletację i wydanie towarów według różnych algorytmów.

Zakres funkcjonalny

Nasz program WMS zawiera szeroką gamę modułów do obsługi specjalizowanych procesów, które można konfigurować zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów.

wykres wms 2.0

Zakres funkcjonalny

Nasz program WMS zawiera szeroką gamę modułów do obsługi specjalizowanych procesów, które można konfigurować zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów.Kompleksowa paleta
modułów

 
 
 
 
 
 
optymalizacja planowanie multi integracja użyteczność zarządzanie

Zarządzanie magazynem wysokiego składowania

Asseco Softlab WMS obsługuje dowolną strukturę lokalizacji magazynowych oraz uwzględnia specyficzne wymagania dotyczące przechowywania określonych towarów.

Program usprawnia obsługę dowolnej struktury lokalizacji magazynowych oraz uwzględnia specyficzne wymagania dotyczące przechowywania określonych towarów. 

Do atrybutów lokalizacji zalicza się jej rozmiary, nośność i objętość kontrolowaną przez system, unikalny symbol oraz atrybut dostępności lokalizacji. Do każdej lokalizacji może być przyporządkowanych wiele symboli materiałowych. Przesunięcia pomiędzy lokalizacjami rejestrowane są za pomocą dowodów zmiany lokalizacji. 

Wbudowane w program WMS mechanizmy pozwalają na generowanie dokumentów kompletacji, rozpaletowywania dostaw oraz zasilania lokalizacji kompletacyjnych z lokalizacji do składowania. Zarejestrowana struktura magazynu oraz definiowane podczas wdrożenia algorytmy doboru lokalizacji składają się na mechanizm planowania i optymalizacji rozłożenia towaru oraz optymalizacji tras środków transportu w magazynie.

 

 

Zarządzanie magazynem wysokiego składowania - Asseco Softlab WMS


 

 

Wykorzystanie technologii radiowych - Asseco Softlab WMS

Wykorzystanie technologii radiowych

W rozwiązaniu Asseco Softlab WMS można wykorzystywać kody kreskowe, co dodatkowo usprawnia zarządzania magazynem oraz towarem.

Zastosowanie terminali radiowych pozwala na wyeliminowanie dokumentów papierowych z obiegu wewnętrznego towarów, planowanie i współdzielenie pracy w magazynie między wielu magazynierów i późniejszą dokładniejszą kontrolę pracowników magazynu. Wdrożenie terminali zintegrowanych z czytnikiem kodów kreskowych, korzystanie z kodów kreskowych na towarach oraz oznaczenie kodami kreskowymi lokalizacji pozwala dokładniej kontrolować przepływ towarów i zminimalizować możliwość pomyłki.

Program WMS, poprzez terminale, może wspomagać kontrolę przyjęcia i wydania towaru, zarządzanie optymalnym ułożeniem towarów w magazynie (w oparciu o ranking rotacji magazynowej), bieżące kontrole stanu towaru na lokalizacjach oraz inwentaryzację.


Plany inwentaryzacyjne

Na potrzeby inwentaryzacji w systemie tworzony jest plan inwentaryzacyjny, który określa zakres inwentaryzacji. Z tego planu generowane są arkusze spisowe.

Każdy z nich zawiera część symboli materiałowych uwzględnionych na planie, które będą zinwentaryzowane podczas spisu z natury. Spis może być przeprowadzony ręcznie lub przy wykorzystaniu urządzeń przenośnych z czytnikami kodów kreskowych.

Wykorzystanie urządzeń zdecydowanie przyspiesza proces spisowy i eliminuje w dużej mierze możliwość powstawania błędów. Po zakończeniu spisu z natury i wprowadzeniu danych do systemu generowane są dowody rozbieżności między stanem kartoteki materiałowej w systemie i w naturze oraz protokół zmian lokalizacji (w przypadku przesunięć między lokalizacjami).

 

 

 

Plany inwentaryzacyjne - Asseco Softlab WMS
Okiem menedżera

 

Jacek Lisowski zdjęcie do cytatu

Asseco Softlab WMS to rozwiązanie, które w sposób kompleksowy wspomaga zadania prowadzone w ramach zarządzania magazynem wysokiego składowania. Otwarta architektura systemu, oparta na budowie modułowej, umożliwia ścisłą (natywną) integrację z programem Asseco Softlab ERP i np. takimi modułami jak logistyka i sprzedaż, produkcja czy transport, itp. System współdziała równeż z terminalami radiowymi, co pozwala na usprawnienia i optymalizację pracy w magazynie oraz wydajne zastosowanie metod automatycznej identyfikacji.

Dariusz Bartoszcze
Menedżer Projektu w Wydziale Handlowo-Projektowym

 

 


Co zyskasz wdrażając nasz system WMS w magazynie?

 • Obniżenie kosztu obsługi własnej magazynu wysokiego składowania poprzez optymalizację pracy i lepsze zarządzanie pracownikami.
 • Lepsze opisanie lokalizacji i automatyczna kontrola warunków składowania towaru.
 • Lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej.

 

 • Obniżenie kosztu użytkowania środków transportu w magazynie, dzięki optymalizacji rozłożenia towaru i tras zbiórki.
 • Łatwiejsze zarządzanie i kontrola prac personelu, dzięki zastosowaniu rozwiązań mobilnych.
 • Elastyczniejsze zarządzanie lokalizacjami.

 


Opinie naszych klientów

Wdrożony przez nas system Asseco Softlab WMS pomógł naszej firmie zreorganizować pracę w magazynie, zautomatyzować wiele czynności, jakie na co dzień wykonują magazynierzy i zoptymalizować liczne procesy logistyczne. Wprowadzone nowoczesne urządzenia mobilne, takie jak terminale radiowe, pozwoliły nam na przyspieszenie działań oraz znacząco ograniczyły ryzyko występowania błędów podczas rutynowych prac wykonywanych przez operatorów. Już w niedługim czasie po uruchomieniu rozwiązania widzimy szereg korzyści. W magazynie panuje większy porządek, nasi magazynierzy są efektywniejsi, a klienci krócej czekają na zamówione produkty.

Radosław Cierpiał
Prezes Zarządu Brügmann S.A.


Informacje o produktach znajdziesz
również w naszych folderach

Zobacz