Efektywna wymiana danych handlowych z zewnętrzną siecią dystrybucyjną

Platforma Connector umożliwia dostęp do stale aktualnych i bardzo dobrej jakości informacji handlowych z obszaru sprzedaży oraz logistyki. System pozwala firmom producenckim na uzyskanie pełnego i aktualnego obrazu prowadzonej działalności w obszarach, które są integrowane oraz na oparcie współpracy z partnerami o rzeczywiste dane handlowe.


Dowiedz się więcej o naszym systemie

 


Platforma Connector

to narzędzie, które pozwala przedsiębiorstwom na osiąganie wyznaczonych celów oraz podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

System automatyzuje pracę oraz poprawia skuteczność i jakość współpracy w kanałach dystrybucji, pozwalając na optymalizację kosztów, czasu oraz eliminację błędów występujących zazwyczaj podczas wymiany danych dokonywanej w inny, bardziej tradycyjny sposób.


Zakres funkcjonalny Platformy Connector

zakres funkcjonalny

Wybierz interesujący
Cię moduł

 
 
 
 
 
Zakres funckjonalny systemów Connector Asseco Busines Solutions

Platforma Connector staje się coraz istotniejszym narzędziem wsparcia biznesowego dla wielu liderów rynku m.in. producentów z branży spożywczej , farmaceutycznej , budowlanej czy telekomunikacyjnej.

Narzędzie wsparcia biznesowego

Odbiorcami Platformy Connector są m.in. sieci handlowe i ich dostawcy, hurtownie oraz dystrybutorzy, a także producenci (wsparcie sił sprzedaży i zarządzania łańcuchem dostaw).

Źródłem danych dla rozwiązania są zarówno systemy producenckie (np. zestawienia sell in vs sell out, sell in w celach targetowych), jak i różnego rodzaju programy zaimplementowane u dystrybutorów oraz w sieciach detalicznych.


Efektywne wspomaganie

Dzięki Platformie Connector producenci, będący w posiadaniu aktualnych danych handlowych, mogą skutecznie wspierać swoich partnerów

w podnoszeniu poziomu dostępności produktów, przy uwzględnieniu faktycznej rotacji oraz jednocześnie minimalizując „zamrażanie” kapitału w zapasach. Platforma pozwala również na efektywniejsze wspomaganie szeregu procesów w przedsiębiorstwie, takich jak np. planowanie, sprzedaż, logistyka a nawet produkcja.


Obniżenie kosztów inicjalnych

Platforma Connector to narzędzie oferowane jako usługa (w modelu outsourcingowym), co w sposób znaczący obniża koszty inicjalne wdrożenia oraz gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa bardzo wrażliwych biznesowo danych.

W porównaniu do stosowania tradycyjnych metod wymiany informacji handlowych, dzięki Platformie Connector wymiana danych odbywa się nieporównywalnie szybciej i efektywniej.


 

 

connector

 

 

Okiem menedżera

 

Andrzej Masłowski zdjęcie do cytatu

W ramach Platformy Connector dostępnych jest wiele usług, których zadaniem jest efektywne wsparcie działań producentów i dystrybutorów. Są to m.in. Category, VMI czy B2B. Dzięki nim użytkownicy są w stanie pozyskiwać informacje o wielkości sprzedaży całych kategorii produktowych realizowanej na poziomie punktów sprzedaży detalicznej, planować dostawy i zarządzać zapasami u dystrybutorów czy efektywniej współpracować z zamawiającymi produkty partnerami handlowymi.

Andrzej Masłowski
Szef Wydziału Wdrożeń Platformy Connector i Systemów Mobilnych

 

 

Korzyści dla producentów

Wdrożenie Platformy Connector pozwala firmom producenckim na osiąganie wymiernych korzyści biznesowych.

Są to m.in.:

 • Budowanie partnerskiej współpracy z siecią dystrybutorską.
 • Przyspieszenie wielu procesów związanych ze współpracą handlową.
 • Bieżący monitoring kanałów sprzedaży oraz stanów magazynowych.
 • Kontrola przepływu produktów w łańcuchu dostaw.
 • Optymalizacja kosztów związanych z magazynowaniem towarów.
 • Bieżący dostęp do aktualnych i wiarygodnych informacji sprzedażowych oraz logistycznych.
 • Minimalizacja pomyłek spowodowanych wykonywaniem pracy ręcznie.

Korzyści dla partnerów

Oparcie współpracy z producentem o Platformę Connector pozwala także dystrybutorom na uzyskanie wielu znaczących korzyści.

Są to m.in.:

 • Ograniczenie pomyłek przy wprowadzaniu zamówień.
 • Ograniczenie zwrotów towaru.
 • Budowanie partnerskiej współpracy z producentem.
 • Eliminacja pików logistycznych (czyli równomierne obciążenie magazynu - brak spiętrzenia pracy w godzinach popołudniowych).
 • Optymalizacja procesu realizacji zamówień.
 • Eliminacja zamówień zagubionych.
 • Wzrost dynamiki sprzedaży.
 • Redukcja kosztów administracyjnych na skutek zmniejszenia ilości papierowych dokumentów.

Opinie naszych klientów

Platforma Connector pozwoli naszej firmie na automatyzację procesu zamówień oraz umożliwi dostęp do dwóch rodzajów bardzo ważnych informacji. Po pierwsze, zapewni bieżący wgląd do stanów magazynowych produktów Jutrzenki Colian i ich kontrolę u poszczególnych dystrybutorów. Od tej pory przesłanie zamówienia faksem nie będzie konieczne, nasi pracownicy sami określą, kiedy należy uzupełnić towar i w jakiej ilości. Wiedza, jak dostosowywać skalę produkcji do potrzeb partnerów handlowych bardzo korzystnie wpłynie na optymalizację wielu kosztów po obydwu stronach. Ponadto, platforma Connector umożliwi dostęp do danych na temat poziomu odsprzedaży do punktów detalicznych realizowanej przez sieć dystrybucyjną. Takie rozwiązanie pozwala skutecznie planować koszty i przychody oraz prowadzić działalność znacznie efektywniej"-

Michał Mielcarek
Jutrzenka Colian Sp. z o.o.

Informacje o produktach znajdziesz
również w naszych folderach

Zobacz