Usługa wspomagająca zarządzanie procesami i relacjami handlowymi pomiędzy współpracującymi ze sobą partnerami handlowymi.

Rozwiązanie umożliwia szeroką integrację dostawcy z partnerami na różnych polach, m.in. w obszarze integracji zamówień, przesyłu potwierdzeń i awiz dostawy, a także prezentacji dedykowanych informacji czy raportów sell-in lub sell-out.

 

 

Portal B2B

Najważniejszym procesem obsługiwanym przez portal B2B jest wprowadzanie przez odbiorcę zamówień oraz automatyczne dostarczanie ich do dostawcy.

Dzięki możliwości zaimplementowania algorytmu logistyczno-handlowego rozwiązanie wspiera odbiorcę już w trakcie wpisywania zamówienia, pozwalając na optymalne wykorzystanie warunków dostawy oraz obniżenie kosztów obsługi zamawiania towarów.

 

 

 

 

 

Mechanizm dedykowanych informacji

Dzięki wykorzystaniu mechanizmu Connector B2B może być bardzo efektywnym kanałem komunikacji pomiędzy producentem i jego partnerami handlowymi, co sprzyja zacieśnieniu ich wzajemnych relacji oraz rozwojowi biznesu.

Zgodnie z tym podejściem, odbiorca otrzymuje bieżący dostęp w jednym miejscu do wszystkich kluczowych informacji związanych z prowadzonymi działaniami handlowymi.

 

Zakres funkcjonalny

 

Zbieranie zamówień

Connector B2B umożliwia zaszycie indywidualnego algorytmu logistyczno-handlowego, który będzie automatycznie weryfikował wprowadzane przez odbiorcę zamówienie.

Aplikacja umożliwia pilnowanie zamówienia, uwzględniając takie czynniki jak np. waga towaru, ilość palet z uwzględnieniem ich typu, waga pod kątem nośności drogi, itp. Moduł zamówienia wyświetla dedykowane dane, biorąc pod uwagę indywidualną ofertę dla każdego odbiorcy, m.in. cenniki, rabaty, jednostki indywidualne, dedykowane promocje i rabaty, historia zamówień, statusy realizacji złożonych zamówień, stan opakowań zwrotnych, itp. Dzięki temu partner handlowy w trakcie tworzenia zamówienia widzi końcowe i przeznaczone właśnie dla siebie ceny.

 

 

możliwości zczytywania b2b

Możliwość zaczytywania zamówień z plików

Portal B2b wspiera różne tryby pracy odbiorcy przy składaniu zamówienia.

Portal B2B wspiera różne tryby pracy odbiorcy przy składaniu zamówienia. Zamówienie może być np. utworzone pierwotnie w systemie odbiorcy, a następnie zaimportowane do portalu w postaci pliku. Partner handlowy nie musi wtedy wprowadzać dokumentu w dwóch programach, natomiast portal po wczytaniu zamówienia weryfikuje go pod względem warunków logistyczno-handlowych.

 

 

 

 

Obieg komunikatów

Rozwiązanie B2B umożliwia definicję obiegu statusów zamówień i wniosków reklamacyjnych.

Daje to dostawcy możliwość odzwierciedlenia swoich procesów biznesowych w aplikacji.

 


 

 

 

EDI (elektroniczna wymiana danych)

Connector B2B umożliwia translatowanie zamówienia do dowolnego formatu integracyjnego, tj. EDIFACT, SAP Idoc, XML, itp.

Daje to możliwość wykorzystanie jednego mechanizmu dostawcy do wczytywania zamówień wysyłanych z portalu. Dodatkowo portal obsługuje pozostałe komunikaty w formacie EDI, np. potwierdzenia zamówień lub awiza dostawy.

 

 

Raporty

Zaszyty w aplikacji silnik raportowy umożliwia zbudowanie katalogu raportów na podstawie wymagań biznesowych dostawcy

Dane w raportach mogą być prezentowane w atrakcyjny dla odbiorcy sposób oraz mogą być pobrane w wybranym przez niego formacie, np. xls.

 

 

 

Zalety portalu Connector B2B

  • Portal B2B pozwala dostawcy dostosowywać wygląd pulpitu użytkownika do własnych wymagań biznesowych.
  • System umożliwia dostosowanie procesu składania zamówienia czy wyświetlania oferty dla różnych kanałów odbiorcy. Możliwa jest praca w trybie B2B i B2C na jednej aplikacji dla różnych kanałów odbiorcy.
  • Portal B2B umożliwia zaimplementowanie modelu Dropshippingu. Dostawca może rozbudować swoją ofertę o produkty komplementarne innych dostawców. Umożliwi to związanie odbiorców z dostawcą poprzez rozszerzenie dedykowanej dla odbiorcy oferty. Portal B2B umożliwia wtedy stworzenie zamówienia a następnie zapewni automatyczną obsługę podziału i wysyłki cząstkowych zamówień do odpowiednich dostawców.
  • System cechuje duża skalowalność oraz obsługa dużych ilości danych na poziomie enterprise.
  • Aplikacja ma zaszyte gotowe moduły marketingowe umożliwiające w prosty sposób budowanie tzw. widgetów, które mogą znacznie uatrakcyjnić promowaną ofertę lub przekazywane informacje.
  • Connector B2B można także integrować z pozostałymi usługami Platformy Connector. Istnieje możliwość rozwinięcie portalu B2B o m.in. wyliczanie targetów odsprzedażowych z usługi Connector Enterprise, wgląd w zamówienia zebrane przez Przedstawicieli Handlowych w systemie SFA, zaczytanie propozycji zamówienia z usługi Connector VMI, itp.


Okiem menedżera

 

Jarosław Pawlos zdjęcie do cytatu

Rozwiązanie Connector B2B wnosi wiele ułatwień i korzyści dla użytkowników. Przede wszystkim dostęp w jednym miejscu do wszystkich kluczowych informacji handlowych daje zarówno odbiorcy, jak i dostawcy możliwość prowadzenia rozmów biznesowych w oparciu o te same dane. Ponadto, dzięki zastosowaniu algorytmu logistyczno-handlowego w systemie proces składania i weryfikacji zamówień może ulec istotnemu skróceniu. Znaczącą zaletą portalu jest też możliwość zintegrowania w nim danych pochodzących z pozostałych usług Platformy Connector, co wpływa na zwiększenie funkcjonalności tego rozwiązania. Tak zaawansowany funkcjonalnie i technologicznie Portal B2B może przyczynić się do powstania nowego podejścia w relacjach pomiędzy partnerami handlowymi.

Jarosław Pawlos
Product Manager

 

 

Co zyskasz wdrażając portal Connector B2B ?

Skrócenie czasu obsługi zamówień i reklamacji.

Dzięki zastosowaniu algorytmu logistyczno-handlowemu warunki zamówienia są automatycznie sprawdzane podczas wprowadzania zamówienia przez odbiorcę. Ogranicza to zaangażowanie operatora dostawcy w celu wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności.

Skrócenie czasu realizacji czasu dostawy.

Zwiększenie szybkości wprowadzenia i potwierdzenia zamówienia przez dostawcę umożliwia szybszą realizację zamówienia. Przekłada się to na lepszą obsługę odbiorcy.

Zacieśnienie współpracy pomiędzy dostawcą i obiorcami.

Dzięki wykorzystaniu portalu B2B jako kanału informacyjnego, odbiorca otrzymuje w jednym miejscu dostęp do wszystkich niezbędnych danych związanych ze swoimi warunkami handlowymi, rozliczeniami i zamówieniami.

Obniżenie kosztów obsługi wprowadzenia zamówienia.

Dzięki wykorzystaniu automatycznej transmisji danych zamówienia są automatycznie zaczytywane do systemu. Skraca to czas obsługi ręcznego wprowadzenia dokumentów do aplikacji dostawcy.

Usystematyzowanie kontaktu z odbiorcą.

Wszystkie niezbędne i dedykowane informacje odbiorca może znaleźć w portalu. Dostawca może kierować do odbiorcy informacje biznesowe tj. należności, salda rozliczeń, punkty programów lojalnościowych, marketingowe tj. kampanie promocyjne, reklamy nowych produktów, dedykowane promocje, pozostałe informacje miękkie tj. wydarzenia społeczne, w których bierze udział dostawca, nagrody otrzymane przez dostawcę, itp.